Zoeken


Komende activiteiten

5mei
6mei
10mei
10-05-2018
VJ-comp. inhaaldag
11mei
12mei

Zoeken


De Bar- en Evenementencommissie (B&EC) bestaat uit:

  • Henk Dekker (voorzitter)
  • Jan Verblaauw
  • Monique Jorna
  • Charissa Erkens
  • Age Willemse, controle facturen
  • Chris Happel, bardienstcoördinator

De B&EC is belast met het beheer en exploitatie van de bar, de planning, coördinatie en organisatie van bardiensten en de planning, coördinatie en organisatie van (feestelijke) evenementen niet zijnde tennisactiviteiten waarvoor de TC of JC de verantwoordelijkheid draagt.

De B&EC ziet toe op de uitvoering van de bepalingen inzake sociale hygiëne zoals vastgelegd in het bestuursreglement “Alcoholverstrekking” en de Hygiëne Code voor Sportkantines (HACCP).

De B&EC beheert de haar toebedeelde goederen en installaties.

Daarnaast is de B&EC belast met de voorlichting en promotie aangaande haar eigen activiteiten.

De B&EC is verantwoording verschuldigd aan het bestuur; in het bijzonder aan het bestuurslid B&EC.

Evenementen zijn (niet limitatief): feestavonden gedurende of ter afsluiting van belangrijke tennisgebeurtenissen, jubileumvieringen, commissieavond, nieuwjaarsreceptie e.d.

Inrichting barplanningsprogramma en overzicht maken van Barinkomsten:

  • Henk Mulder
  • André van de Beek

Site-overzicht