De Bar- en Evenementencommissie (B&EC) bestaat uit:

  • Henk Dekker (voorzitter)
  • Jan Verblaauw
  • Monique Jorna
  • Charissa Erkens
  • Age Willemse, controle facturen
  • Chris Happel, bardienstcoördinator

De B&EC is belast met het beheer en exploitatie van de bar, de planning, coördinatie en organisatie van bardiensten en de planning, coördinatie en organisatie van (feestelijke) evenementen niet zijnde tennisactiviteiten waarvoor de TC of JC de verantwoordelijkheid draagt.

De B&EC ziet toe op de uitvoering van de bepalingen inzake sociale hygiëne zoals vastgelegd in het bestuursreglement “Alcoholverstrekking” en de Hygiëne Code voor Sportkantines (HACCP).

De B&EC beheert de haar toebedeelde goederen en installaties.

Daarnaast is de B&EC belast met de voorlichting en promotie aangaande haar eigen activiteiten.

De B&EC is verantwoording verschuldigd aan het bestuur; in het bijzonder aan het bestuurslid B&EC.

Evenementen zijn (niet limitatief): feestavonden gedurende of ter afsluiting van belangrijke tennisgebeurtenissen, jubileumvieringen, commissieavond, nieuwjaarsreceptie e.d.

BC overleg

Altijd wat te bespreken.

Site-overzicht