15 oktober 2020.

Beste Astra’s,

Dinsdagavond heeft de regering weer verscherpte maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het Coronavirus. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de Nederlandse burger. De maatregelen zijn gisteravond om 22.00 uur ingegaan.

Doel is om het virus terug te dringen, door het verminderen van het sociale contact en het aantal reisbewegingen die we met zijn allen maken. Dit naast de reeds geldende coronamaatregelen zoals de 1,5 meter regel.

Voor de tennissport die we op ons complex beoefenen heeft het de volgende consequenties:

 • Alle KNLTB competities worden met onmiddellijke ingang stilgelegd, zowel jeugd als volwassenen
 • Alle reguliere open toernooien en jeugdtoernooien kunnen geen doorgang vinden
 • De zgn. laddercompetitie moeten we tijdelijk pauzeren
 • Het blijft mogelijk om vrij te spelen zowel binnen als buiten, voor volwassenen met maximaal 4 personen, maar met aanvullende richtlijnen voor het dubbelspel (zie hieronder)
 • Het geven van lessen blijft ook mogelijk met maximaal 4 personen (volwassenen) exclusief de trainer
 • Naast de sportkantine gaan ook de kleedruimtes en douches dicht
 • Er is geen publiek toegestaan op het complex
 • Het blijft dus spelen en naar huis

Aanvullende richtlijnen voor het dubbelen bij tennis:

Dubbelen bij tennis kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

De KNLTB heeft alle competitieve elementen uit het aanbod gehaald en hebben wij als vereniging ook besloten om enige vorm van wedstrijdtennis uit te sluiten. Er zullen dan ook, mede door de weersomstandigheden dit jaar geen evenementen meer gepland worden.

Tevens is besloten om de niet-competitieve speelavond op de maandagavonden door te laten gaan, met in acht neming van de corona regels. Deelname kan alleen plaats vinden door inschrijving. Aan de hand van de inschrijvingen zal een indeling en reservering worden gemaakt, zoals wij dat eerder dit seizoen hebben gedaan. Nadere informatie daarover volgt nog.

Tot slot, wij denken als bestuur dat we blij mogen zijn, dat we in de huidige omstandigheden nog mogen sporten en zeker nog mogen dubbelen. We verzoeken dan ook een ieder om zich streng aan de richtlijnen te houden en alleen op de club te komen om te sporten en daarna weer naar huis te gaan

 • Gebruik je gezonde verstand
 • Bij klachten blijf je thuis
 • Was je handen voor vertrek
 • Omkleden en douchen thuis
 • Houd 1,5 meter afstand ook tijdens het dubbelen, dan maar een keer een bal niet halen
 • Blijf gezond

Laten we hopen dat we met elkaar het virus kunnen terug dringen. Blijf sporten, blijf gezond, maar houd de regels in acht.

Met sportieve groet,
Bestuur van GLTC Ad Astra

NB.: https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/03/corona-update-huidige-maatregelen-verlengd-t-m-20-april-avondklok-tot-22-uur/