Informatie over taken die leden kunnen kiezen voor het invullen van hun bardiensten en/of taken.

1. Taak van bardienst om racketochtend of racketmiddag te regelen.
    (Omschrijving in bardienstenprogramma: bardienst + racket.)

 • Ieder half uur met de pasjes van de leden, die verder willen spelen, een nieuwe indeling van de koppels maken, waarbij zoveel mogelijk variatie in de samenstelling van de koppels moet worden betracht.
 • Ieder heel en half uur met de bel kenbaar maken, dat er gewisseld moet worden.


Extra info over indeling

 • Als iemand op het park aankomt legt hij/zij het KNLTB-pasje naast het bord van de racketochtend.
 • Met het indelen van de koppels wordt enigszins rekening gehouden met speelsterkte van de spelers en M/V. Het kan dus voorkomen dat sterkere spelers tegenover minder sterke spelers komen te staan.
 • Na een half uur gaat de bel en worden de koppels veranderd. Daarna gaan deze nieuwe koppels de baan op om een half uur te spelen.
 • Als iemand even een ronde niet wil meedoen dan draait hij/zij, voordat er nieuwe koppels worden gemaakt, zijn/haar pasje om.


2. Coördinator van de competitie op vrijdagavond.
    (Omschrijving in bardienstenprogramma: comp. vrijdag)


18:15 Aanwezig en speelschema ophangen en zorgen dat clubgebouw netjes is voor teams.
         M.a.w. tafels en stoelen staan goed gegroepeerd zodat er 5 * 10 man kunnen zitten.
18:30 Ontvangst uitspelende teams en begeleiding naar tegenstander (team Ad Astra).
18:50 Attenderen teams dat wedstrijden om 19:00 beginnen.
19:00 Zorgen dat alle banen bezet zijn en dat men aan het inspelen is.
19:05 Attenderen dat wedstrijd moet beginnen als dit nog niet het geval is.
 
Voor de rest als de wedstrijden zijn afgelopen ervoor zorgen dat de baan zo snel mogelijk weer bezet is met de volgende pot, als dit niet automatisch gebeurt.
Tevens bijspringen bij de bardienst als het druk is.
Zorgen dat de verlichting op tijd aangaat.
Einde als laatste pot op de baan staat of als men het gezellig vindt mag men de bardienst blijven helpen.

 

3. Gastheer, gastvrouw voor de World Tour op de eerste zondag van de maand.
    (Omschrijving in bardienstenprogramma: Worldt. Gastvr/h)

Situatie:
Op de eerste zondag van de maand spelen de jongst tennissers van de vereniging wedstrijdjes tegen soortgenoten van andere verenigingen.
De wedstrijdjes beginnen om 9 uur en eindigen om uiterlijk 11 uur voor de kinderen die World Tour Rood (leeftijd 6 tot en met 9) spelen en om 12.00 uur voor de kinderen die World Tour Oranje (leeftijd 8 tot en met 11) spelen.
De Oranje wedstrijden worden gespeeld volgens een door de computer gegeneerd wedstrijdschema, de winnaars worden in de computer genoteerd.
De Rode wedstrijdjes worden op de baan gepland, de uitslagen worden niet vastgelegd.

Activiteiten voor de begeleider van een World Tour ochtend ter ondersteuning van het aanwezige JC-lid:

 • Klaarmaken van de banen:
  • voor Rood betekent dit het opzetten van de mininetjes op baan 1 en 2;
  • Voor Oranje betekent dit het trekken van extra lijnen op baan 3, 4, 5 en eventueel 6.
  • Ballen klaarleggen op de banen.
 • Welkom heten van de spelers, zowel de thuisspelers als de uitspelers.
 • Wegwijs maken van de gasten, wijzen waar de kleedkamer is en de toiletten zijn.
 • Noteren van de aanwezige spelers.
 • Wedstrijdschema maken voor oranje met behulp van het computerprogramma samen met een JC lid.
 • Klaarzetten van de limonade en wat lekkers voor de spelers.
 • Eventueel opnieuw lijnen trekken op de oranje banen.
 • Na afloop, opruimen van de gebruikte materialen.


4. Begeleiden racketmiddag jongste jeugd    
    (Omschrijving in bardienstenprogramma: racketmiddag jg)

Situatie:

De jeugd van Ad Astra wordt op een aantal woensdagmiddagen uitgenodigd om vriendschappelijke wedstrijdjes tegen elkaar te spelen.
  
Activiteiten begeleider:

 • Klaarzetten mini netjes,extra lijnen trekken voor de oranje kinderen.
 • Ballen klaarleggen.
 • Ontvangst van de kinderen.
 • Indelen van de kinderen in afwisselende wedstrijdjes.


5. Bardienst plus ontvanger van de competitie teams op zondagmorgen
    (Omschrijving in bardienstenprogramma: Bardienst + comp. of Bd vroeg + comp.)

Situatie:

Op zondagmorgen spelen verschillende jeugdteams competitie tegen teams van andere verenigingen.
De teams spelen meerdere wedstrijden op een dag.
Na de jeugdwedstrijden wordt de competitie van de senioren gespeeld.
De wedstrijden moeten achter elkaar gespeeld worden.
De benodigdheden (ballen, formulieren) staan klaar in de bestuurskamer.


Activiteiten begeleider:

 • Welkom heten van de thuisspelende en bezoekende competitieteams.
 • Per thuisspelend team een tafel toewijzen.
 • De bezoekende teams voorstellen aan het thuisspelende team dat die dag de tegenstander is.
 • Uitdelen van de wedstrijdballen en wedstrijdformulieren en consumptiebonnen.
 • Zorgdragen voor het op tijd laten beginnen van de eerste wedstrijden, eventueel hulp bieden bij het invullen van het wedstrijdformulier.
 • Zorg dragen voor het snel laten spelen van de vervolgwedstrijden, zodat de banen niet leeg liggen.
 • Er op toezien dat de competitieteams na afloop van de wedstrijd de banen vegen en indien nodig met de hand sproeien.
 • Indien er tijd beschikbaar is het uitvoeren van normale bardiensttaken.


6. Netjes houden van het speelterreintje en de Jeu de Boules baan.
    (Omschrijving in bardienstenprogramma: Ondh.Speelt+JdB)

Gedurende het seizoen op geregelde tijden (bijvoorbeeld 1x per maand) het speelterreintje en de Jeu de Boules baan schoonmaken en het eventueel voorkomende onkruid verwijderen.
Tevens de speeltoestellen op veiligheid controleren. (Hiervoor geldt volledige vrijstelling van bardiensten).

 

7. Tafeldienst bij Open Toernooien en clubkampioenschappen voor junioren en senioren.
    (Omschrijving in bardienstenprogramma: Tafeldienst)

Bij het draaien van zo’n tafeldienst ondersteunt u een ervaren toernooiorganisator aan de wedstrijdtafel (de tafel waar de speler(tje)s zich aanmelden, wedstrijdstanden doorgeven, etc.).

De volgende werkzaamheden vallen o.a. onder deze ondersteuning:

a. Speler(tje)s ontvangen die zich aanmelden.

b. Het noteren van wedstrijdstanden op papier die de speler(tje)s doorgeven.

c. Het naar de baan sturen van de speler(tje)s bij een te spelen wedstrijd.

d. Ballen innemen en uitdelen aan de speler(tje)s.

e. In geval van regen: in de Tennishal het verloop (start, einde) van wedstrijden in de gaten houden en doorgeven aan de wedstrijdleiding.

f.  In geval van regen: in de Tennishal: instructies geven aan de speler(tje)s over wedstrijdverloop binnen.

g. Ondersteunen van de bardienst op drukke momenten, bv. klaarmaken van broodjes.