Voor een goed gebruik van het afhangbord het volgende:

 • U moet bij het afhangen voorkomen, dat u spelers van de baan gaat halen, terwijl één van de andere tennisbanen leeg is.
 • U mag evenwel na het verstrijken van de afgehangen periode doorspelen tot u van de baan wordt gehaald. Dit heeft tot gevolg dat de tennisbanen buiten niet vrij of leeg behoeven te zijn als de afgehangen spelperiode is verstreken.
 • Verwar de vrije, lege tennisbanen buiten op het park niet met de vrije banen op het elektronisch afhangbord. Want vrije banen op het elektronisch afhangbord betekent, dat:
  • de betreffende baan niet is afgehangen of
  • dat de spelperiode van de spelers op die banen is afgelopen.
 • U kunt geen baan reserveren indien:
  • U niet meer speelgerechtigd bent, bijv. leden met beperkt speelrecht na 17:00 uur. U krijgt de mededeling, dat er voor u geen baan is gevonden
  • Niet tenminste twee pasjes door de kaartlezer worden doorgehaald, indien het programma van het afhangbord daar om vraagt. (Na afhangen gaat wel gelijk de speeltijd in.)
 • Als u geen volledige periode van 45 minuten meer kunt afhangen door bijv. racketavond, kunt u alleen via ''alle vrije banen'' een periode kleiner dan 45 minuten reserveren. Let hierbij op de kleur van de baan: bruine kleur - korter dan 45 minuten ; blauwe kleur volledige speelduur van 45 minuten.
 • Als u geen gebruik meer van de baan wenst te maken, wordt u gevraagd de baan te annuleren. Dit kan tot 10 minuten na de aanvangstijd van de periode.