Zoeken


Komende activiteiten

3 aug
Lady's Day 2018
03-08-2018
13 aug
Toernooikamp Tennisned
13-08-2018 - 18-08-2018
18 aug
Ad Astra Kaasstadtoernooi
18-08-2018 - 26-08-2018
3 sept
Senior clubkampioenschappen 2018
03-09-2018 - 09-09-2018
9 sept
Worldtour
09-09-2018

Zoeken


Preambule

In overweging nemende dat:

  • sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuur en beheers reglement;
  • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;
  • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
  • een reglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen;
  • in een reglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
  • het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;
  • heeft het bestuur het navolgende Reglement Alcoholverstrekking vastgesteld en door de Algemene Ledenvergadering laten bekrachtigen.

Site-overzicht