Komende activiteiten

24 nov
Commissieavond 2018
24-11-2018
19 jan
Spelletjesavond
19-01-2019
16 mrt
Spelletjesavond
16-03-2019

Zoeken


Zoeken


Artikelindex

Preambule

In overweging nemende dat:

  • sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuur en beheers reglement;
  • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;
  • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
  • een reglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen;
  • in een reglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
  • het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;
  • heeft het bestuur het navolgende Reglement Alcoholverstrekking vastgesteld en door de Algemene Ledenvergadering laten bekrachtigen.

Site-overzicht