Deze regels beogen, als uitwerking van de arbo-regelgeving (veiligheid, beperking van ongevallen risico, e.d.) en voor het behoud van de tennisbanen, sturing te geven aan het gebruik van deze banen door de leden. 
Leden mogen gebruik maken van de tennisbanen onder de volgende voorwaarden / regelingen:

 • algemeen.
  • gebruik van de tennisbanen is uitsluitend toegestaan op de tijden en de baan zoals deze door de spelers zijn gereserveerd op het electronisch afhangbord.
  • toegestaan is na het verstrijken van de speeltijd door te spelen, totdat u van de baan wordt afgehaald door de volgende spelers.
  • bij grote drukte is dubbelspel verplicht.
  • alle spelers dienen er zorg voor te dragen dat de baan aan het einde van een speelperiode is gereedgemaakt voor de volgende spelers. Er moet gesleept en eventueel gesproeid zijn en afval en bezittingen moeten worden meegenomen naar buiten de baan.
  • gebruik van tennisschoenen, specifiek voor het gebruik op gravelbanen, is verplicht.
    
 • sproeien van de banen.
  • bij droog weer is met de hand sproeien van de tennisbaan verplicht bij het betreden van de baan, als deze droge plekken vertoont.
  • het spelen op droge tennisbanen (lichte plekken) is niet toestaan. Sproeien met de hand is dan verplicht.
    
 • regen en onweer.
  • tennisbanen mogen na regenval niet worden bespeeld, zolang op deze banen waterplassen staan en/of de banen nog één of meerdere glimmende oppervlakten hebben.
  • het is leden niet toegestaan zelf maatregelen te nemen om plassen water van de baan te verwijderen d.m.v. sponzen, sleepnetten, e.d., anders dan in opdracht van de groundsman, leden van de AC of het bestuur.
  • het is leden nimmer toegestaan plassen water (te trachten) te verwijderen d.m.v. het beschadigen van de structuur van de tennisbaan, zoals het prikken van gaten in de banen.
  • In geval van onweer, regen of geen regen, dienen de partijen en wedstrijden direct te worden gestaakt indien de tijd tussen lichtflits en onweersklap minder dan 10 seconden bedraagt.
    
 • hittegolven.
  • nog geen vaste regels, maar gezond verstand.
  • de KNLTB heeft wijzigingen doorgevoerd in het wedstrijdreglement, waardoor toernooileiding wedstrijden tijdens hittegolven mag inkorten.
  • buiten de wedstrijden om moeten de leden zich tijdens hittegolven matigen v.w.b. duur en intensiteit.
    
 • bevroren banen.
  • het is leden niet toegestaan te tennissen op bevroren tennisbanen en op bevroren banen, die ontdooien (glimmend oppervlak en/of water op de baan).
    
 • aanwijzingen groundsman en AC.
  • de groundsman en leden van de accommodatiecommissie (AC) zijn gerechtigd, als omstandigheden daartoe aanleiding geven (b.v. bij regenval, beschadiging van de aan of de algemene baangesteldheid), spelers te verzoeken het spel te staken en de baan onmiddellijk te verlaten.
  • aanwijzingen van de groundsman t.a.v. het gebruik van de banen dienen door de leden immer te worden opgevolgd.
  • ten teken, dat banen in langduriger onderhoud zijn, kan de groundsman de spanning van het net op de baan halen. Op banen met loshangende netten mag niet getennist worden.
  • instructies van de groundsman en/of bestuur op het publicatiebord t.a.v. het gebruik van de banen, dient immer te worden opgevolgd.
  • het wijzigen van de instructies van de groundsman op het publicatiebord door leden, anders dan leden AC en bestuur, is niet toegestaan.