Wat te doen bij koolzuurgasalarm?


Koolzuurgas is dodelijk, dus bij alarm:

  • fusthok en keuken niet betreden;
  • buitendeur fusthok wijd open zetten om ruimte te ventileren;
  • clubgebouw ontruimen;
  • buiten wachten tot alarm is gestopt;
  • zonodig brandweer waarschuwen.

Detail-informatie omtrent hoe te handelen met het koolzuurgasdetectie-apparaat in geval van alarm, is te vinden op de kast in het hok van de groundsman.