Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Voor aanvraag van het pakket "Maak Kennis Met Tennis", graag onderstaand formulier invullen.
Indien dit niet lukt graag dezelfde informatie per e-mail toesturen naar ledenadministratie@gltcadastra.nl, mkmt@gltcadastra.nl en wimjaap.vanderwiel@gmail.com

NB.: Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van onze vereniging. De privacyregels staan vermeld in het Privacy Statement op onze website.

*Vereiste informatie.
M/V *
Roepnaam *
Achternaam *
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *
Adres (straat en nummer) *
Postcode *
Woonplaats *
Mobielnummer
E-mailadres *
Opmerkingen