Spelregels Categorie ROOD t/m 9 jaar

 • Je bent 9 jaar of jonger en in rood ingedeeld.
 • Je speelt met rode ballen op een mini baan.
 • Er wordt alleen enkel gespeeld.
 • Jongens en meisjes spelen door elkaar.

Telling

 • Je wint als je het eerst 7 punten hebt (bij 7-6 heb je dus gewonnen)

Regels

 • Je serveert om de beurt.
 • Je mag 2x serveren.
 • De service mag bovenhands (1x), de bal mag niet eerst stuiten.
 • Je serveert van achter de achterste lijn (buitenkant tramrails).
 • Je service mag rechtdoor.
 • Je bal moet voor de lijn komen (binnenkant tramrails).

Rode mini baan

De tijdelijke rode baan is dwars op het oorspronkelijke tennisveld. Daarbij is binnenkant tramrails de servicelijn en buitenkant tramrails de achterlijn.
Voor het net wordt een mini net gebruikt of een lint op 80 cm hoogte gespannen.

Rode veld