De leden van Ad Astra worden langs verschillende wegen geïnformeerd over de gang van zaken binnen de vereniging. De volgende variëteit aan nieuwsvoorzieningen worden benut om de leden van dienst te zijn:

 • Algemene ledenvergadering (ALV).
  Hierin legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid, informeert de leden omtrent de financiële situatie van de vereniging en informeert de leden over voorgenomen plannen.
   
 • Brieven per post.
  Langs deze officiële weg informeert de secretaris namens het bestuur de leden over formele aangelegenheden, zoals aankondiging ALV, mededelingen omtrent contributie ed.
   
 • Nieuwsflits.
  Een digitaal rondschrijven met actuele informatie.
   
 • Website.
  Op de website wil de vereniging zoveel mogelijk de diverse nieuwsonderwerpen belichten. Alle informatie voor senioren en junioren/jeugd over activiteiten van de betreffende commissies staan daar op vermeld, alsmede informatie over de mogelijkheden tot het nemen van tennislessen. Maar de website functioneert ook als referentie voor genomen besluiten.
   
 • Facebook.
  Ook Facebook wordt gebruikt om leden te informeren over actuele zaken bijv. over activiteiten tijdens het Open Toernooi en competitie.
   
 • KNLTB ClubApp.
  De KNLTB ClubApp is voor snelle informatie-uitwisseling binnen de vereniging.
   
 • Wedstrijdplanner.
  Ad Astra heeft gebruik gemaakt van het programma op de website Toernooiklapper voor planning van wedstrijden en toernooien.
  Voor een overzicht van oude activiteiten (tot 2011), klik: https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/?trefwoord=5845
  In 2017 is de overstap gemaakt naar het gebruik van het planningsprogramma op de website van Toernooi.nl. Voor deze website moet u zich bij voorkeur wel registreren.
   
 • Publicatieborden, deuren en ramen in clubgebouw.
  Voor diverse mededelingen aan de leden.
   
 • Monitor/beeldscherm in de kantine.
  Voor mededelingen aan de leden, presentaties en sponsoruitingen.