Komende activiteiten

16 nov
NJ-comp. inhaaldag
16-11-2018
17 nov
NJ-comp. inhaaldag
17-11-2018
18 nov
NJ-comp. inhaaldag
18-11-2018
24 nov
Commissieavond 2018
24-11-2018
19 jan
Spelletjesavond
19-01-2019

Zoeken


Zoeken


De leden van Ad Astra worden langs verschillende wegen geïnformeerd over de gang van zaken binnen de vereniging. De volgende variëteit aan nieuwsvoorzieningen worden benut om de leden van dienst te zijn:

 • Algemene ledenvergadering (ALV).
  Hierin legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid, informeert de leden omtrent de financiële situatie van de vereniging en informeert de leden over voorgenomen plannen.
 • Brieven per post.
  Langs deze officiële weg informeert de secretaris namens het bestuur de leden over formele aangelegenheden, zoals aankondiging ALV, mededelingen omtrent contributie ed.
 • Ad Astra verenigingsblad: Het Clubjournaal.
  Wordt thans bij gebrek aan vrijwilligers niet meer uitgegeven.
  De digitale versie van het Clubjournaal met diverse onderwerpen en verslagen over bijv. de competitie voor senioren en voor junioren. De verschillende commissies kunnen ook langs deze weg de leden informeren.
 • Nieuwsflits.
  Een digitaal rondschrijven met actuele informatie.
 • Website.
  Op de website wil de vereniging zoveel mogelijk de diverse nieuwsonderwerpen belichten. Alle informatie voor senioren en junioren/jeugd over activiteiten van de betreffende commissies staan daar op vermeld, alsmede informatie over de mogelijkheden tot het nemen van tennislessen. Maar de website functioneert ook als referentie voor genomen besluiten (hoofdstukken Vereniging en Regelingen).
 • RSS.
  Door gebruik te maken van de RSS op de website kunt u geïnformeerd worden over veranderingen in de nieuwsonderwerpen op de homepage van de website, zonder veelvuldig naar de site te gaan.
 • Facebook en Twitter.
  Ook deze nieuwe media worden gebruikt om leden te informeren over actuele zaken bijv. over activiteiten tijdens het Open Toernooi en competitie.
 • KNLTB ClubApp.
  De app, die in ontwikkeling is en snelle informatie-uitwisseling binnen de vereniging mogelijk gaat maken.
 • Wedstrijdplanner.
  Ad Astra heeft gebruik gemaakt van het programma op de website Toernooiklapper voor planning van wedstrijden en toernooien.
  Voor een overzicht van oude activiteiten, klik: https://www.toernooiklapper.nl/toernooien/?trefwoord=5845
  In 2017 is de overstap gemaakt naar het gebruik van het planningsprogramma op de website van Toernooi.nl. Voor deze website moet u zich bij voorkeur wel registreren.
 • Publicatieborden, deuren en ramen in clubgebouw.
  Voor diverse mededelingen aan de leden.
 • Monitor/beeldscherm in de kantine.
  Voor mededelingen aan de leden, presentaties en sponsoruitingen.

 

Site-overzicht